keho-orientoitunut

traumapsykoterapia

MIRJA VIRTA

TRAUMATISOITUMISESTA

TRAUMATISOITUMISESTA

TRAUMATISOITUMISESTA

TRAUMATISOITUMISESTA

TYÖSKENTELYTAPANI

Hei, olen keho-orientoitunut traumapsykoterapeutti Mirja Virta Vantaan Tikkurilasta. Keho-orientoitunut traumapsykoterapia on turvallista ja tavoitteellista. Pyrin työskentelyssä tasavertaiseen yhteistyösuhteeseen. Luomme tavoitteet terapialle yhdessä ja niitä voidaan muuttaa myös terapian edistyessä. 

Tärkeinä osatekijöinä pidän turvallisuutta, luottamuksellisuutta, toivon ylläpitämistä sekä kokemusta hyväksytyksi tulemisesta. Myös ilo, huumori ja nauru ovat tärkeä osa toipumista. Keskustelun ohella saatetaan tehdä myös kehollisia harjoituksia.

KOULUTUKSENI & TYÖTAUSTANI

 • Olen sosiaalikasvattaja sekä keho-orientoitunut traumapsykoterapeutti (Valviran hyväksymä, KELAn tuen piirissä)
 • Opiskelin Oulun yliopiston keho-orientoitunutta traumapsykoterapiaa täydennyskoulutuksena  2016-2020
 • Teoriataustani on polyvagaalisessa- sekä kiintymyssuhdeteoriassa
 • Minulla on koulutusta myös kriisityöstä, väkivaltatyöstä ja seksuaaliväkivallasta Ensi- ja turvakotien liiton järjestäminä koulutuksina
 • Minulla on pitkä työkokemus väkivallan kokijoiden sekä tekijöiden kanssa eri toimintaympäristöissä

“Kasvaminen ja muutos sattuvat, mutta eniten sattuu jääminen tarinaan, johon ei kuulu”

TYÖSKENTELYTAPANI

Hei, olen keho-orientoitunut traumapsykoterapeutti Mirja Virta Vantaan Tikkurilasta. Keho-orientoitunut traumapsykoterapia on turvallista ja tavoitteellista. Pyrin työskentelyssä tasavertaiseen yhteistyösuhteeseen. Luomme tavoitteet terapialle yhdessä ja niitä voidaan muuttaa myös terapian edistyessä. 

Tärkeinä osatekijöinä pidän turvallisuutta, luottamuksellisuutta, toivon ylläpitämistä sekä kokemusta hyväksytyksi tulemisesta. Myös ilo, huumori ja nauru ovat tärkeä osa toipumista. Keskustelun ohella saatetaan tehdä myös kehollisia harjoituksia.

KOULUTUKSENI & TYÖTAUSTANI

 • Olen sosiaalikasvattaja sekä keho-orientoitunut traumapsykoterapeutti (Valviran hyväksymä, KELAn tuen piirissä)
 • Opiskelin Oulun yliopiston keho-orientoitunutta traumapsykoterapiaa täydennyskoulutuksena  2016-2020
 • Teoriataustani on polyvagaalisessa- sekä kiintymyssuhdeteoriassa
 • Minulla on koulutusta myös kriisityöstä, väkivaltatyöstä ja seksuaaliväkivallasta Ensi- ja turvakotien liiton järjestäminä koulutuksina
 • Minulla on pitkä työkokemus väkivallan kokijoiden sekä tekijöiden kanssa eri toimintaympäristöissä

“Kasvaminen ja muutos sattuvat, mutta eniten sattuu jääminen tarinaan, johon ei kuulu”

KOULUTUKSENI & TYÖTAUSTANI

 • Olen sosiaalikasvattaja sekä keho-orientoitunut traumapsykoterapeutti (Valviran hyväksymä, KELAn tuen piirissä)
 • Opiskelin Oulun yliopiston keho-orientoitunutta traumapsykoterapiaa täydennyskoulutuksena  2016-2020
 • Teoriataustani on polyvagaalisessa- sekä kiintymyssuhdeteoriassa
 • Minulla on koulutusta myös kriisityöstä, väkivaltatyöstä ja seksuaaliväkivallasta Ensi- ja turvakotien liiton järjestäminä koulutuksina
 • Minulla on pitkä työkokemus väkivallan kokijoiden sekä tekijöiden kanssa eri toimintaympäristöissä

“Kasvaminen ja muutos sattuvat, mutta eniten sattuu jääminen tarinaan, johon ei kuulu”

TRAUMATISOITUMISESTA & DISSOSIAATIOSTA

Miten trauma syntyy?

TRAUMATISOITUMISESTA &

DISSOSIAATIOSTA

Miten trauma syntyy?

MITÄ ON TRAUMA?

Trauma syntyy käsitys/sietokyvyn ylittävästä tilanteesta, jossa henkilö on tai kokee olevansa hengenvaarassa. Kyseessä voi olla yksi yksittäinen tapahtuma (onnettomuus, luonnonkatastrofi tai pahoinpitely) tai pitään jatkunut/toistuva sietokyvyn ylittävä tapahtumien sarja (perheväkivalta, seksuaalinen hyväksikäyttö, kiusaaminen, kaltoinkohtelu). Joskus trauma voi synnyttää dissosiaation. VOIT LUKEA LISÄÄ TRAUMASTA TÄÄLTÄ

TURVALLISUUDEN TUNNE

Tunne/kokemus turvallisuudesta on pitkälti kehollinen. Traumaattisessa tilanteessa kokemus/tunne turvallisuudesta ja selviytymisestä rikkoutuvat. Avuttomuus ja kyvyttömyys puolustautua tai vaikuttaa tilanteen kulkuun ovat vahingollisia kokemuksia. 

Traumaattiset tapahtumat saattavat tallentua mieleen ja kehoon irrallisina kokemuksina, tunteina, muistoina, aistimuksina sekä negatiivisina uskomuksina itsestä. Käsittelemätön traumaattinen kokemus/muisto voi häiritä ihmisen arkea ja elämää monin eri tavoin.

MITÄ ON DISSOSIAATIO?

Dissosiaatio on mielen selviytymiskeino traumaattisessa tilanteessa. Käsitys- tai sietokyvyn ylittävässä tilanteessa kokemus saattaa pirstaloitua eikä tapahtumasta synny yhtenäistä muistoa tai tapahtumaketjua. 
Dissosiaatiolla voidaan tarkoittaa myös persoonallisuuden eriytymistä, jolloin tunteiden, muistin, ajattelun, toiminnan ja identiteetin yhteys voi katketa joko hetkellisesti tai pidempikestoisesti. VOIT LUKEA LISÄÄ DISSOSIAATIOSTA TÄÄLTÄ